tel +48 56 / 655 8855

Zintegrowany System Zarządzania

3 iso www

Operując na rynku profesjonalnych odbiorców finalnych oraz współpracując z firmami w więzach kooperacyjnych, POLTECH podejmuje zobowiązanie zapewnienia swoim klientom najwyższej jakości wyrobów, usług i warunków współpracy.
W Fabryce Mebli POLTECH sp. z o.o. obowiązuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2015 (jakość produktów, usług i warunków współpracy), PN-EN ISO 14001:2015 (ochrona środowiska naturalnego) i PN-N 18001:2004 (bezpieczeństwo i higiena pracy).
Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania w FM POLTECH sp. z o.o. to zespół działań inicjowanych i prowadzonych przez Udziałowców, Kierownictwo i Pracowników, mających na celu dostarczanie klientom wyrobów i usług spełniających ich profesjonalne oczekiwania. Dla zapewnienia oczekiwań klientów, we wszystkich obszarach POLTECH funkcjonuje zgodnie z zasadami Polityki ZSZ:

 • jakość produktów, usług i warunków współpracy stawiamy na pierwszym miejscu,
 • dążymy do produkcji wyrobów dbając o ochronę środowiska naturalnego,
 • prace wykonujemy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa higieny i pracy,
 • profesjonalnym klientom finalnym zapewniamy nowości produktowe, najnowsze rozwiązania technologiczne i zgodność z obowiązującymi normami państwowymi,
 • klientom kooperacyjnym zapewniamy satysfakcjonujące warunki współpracy,
 • oczekiwania naszych klientów są naszym priorytetem i inspiracją do rozwoju,
 • ciągłe doskonalenie w zakresie jakości i efektywności stanowi gwarancję pomyślnej współpracy z profesjonalnymi klientami finalnymi oraz z klientami kooperacyjnymi,
 • zapewniamy jakość produktów i usług na każdym etapie ich rozwoju, wykonania, magazynowania, spedycji i sprzedaży,
 • dążymy do spełniania najwyższych standardów jakości wdrażając Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001, 14001 i 18001,
 • najwyższe standardy jakości uznajemy za warunek rozwoju Firmy oraz ważne źródło naszej przewagi konkurencyjnej - są naszym celem strategicznym,
 • najwyższa jakość naszych produktów i usług uzupełnia stosowaną przez nas filozofię biznesową opartą na zasadach etyki wobec partnerów i konkurencji oraz odpowiedzialności wobec współpracowników i otoczenia społecznego.
LOKALIZACJA

LOKALIZACJA

POLTECH sp. z o.o.
ul. Płaska 23
87-100 Toruń
GPS: B 18.667827, L 53.0434014

KONTAKT

KONTAKT

tel.: 48 56 / 655 8855
fax: 48 56 / 653 9012

Państwa dane osobowe, pobierane przez stronę internetową, znajdą się w systemach informatycznych firmy Fabryka Mebli POLTECH sp. z o.o. ul. Płaska 23, 87-100 Toruń, będącej jednocześnie Administratorem Danych Osobowych. Są to następujące dane: adres e-mail, pliki cookie, statystyki google analytics. Dane zbierane są zgodnie z art.5 pkt 1 lit. c w sposób minimalny.
Kontakt z Administratorem email: biuro(at)poltech.com.pl
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Ponadto, w każdej chwili posiadają Państwo prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych.