Wymagania dotyczące instalacji istniejącej w budynku przed montażem mebli laboratoryjnych

wymagania

 

Instalacja elektryczna

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja wodna

Instalacja wentylacyjna

Instalacja gazowa